VÍTEJTE

  • Akce a média

    Z let minulých stojí za zmínku účast dětí na Výstavě velkoplošných fotografií Vyšegradské skupiny v Budapešti, dále vydání knihy Pozor, vyletí kůň s fotografiemi a příběhy dětí s DS, každoroční oslavy Světového dne DS, vystoupení dětí v rámci módní přehlídky a předvedení modelů dětmi s DS, dílničky a malování technikou Jiřího Šedého za účasti tohoto malíře s DS, pravidelná účast dětí s DS na letních pobytech s odbornou tematikou a výukou dětí s DS v Krkonoších, zpracování příspěvků o činnosti a aktualitách ve Spolku do časopisu o Downově syndromu Plus 21 a jiné.

  • Inkluze dětí

    V roce loňském jsme se ve své činnosti zaměřili především na téma: Rozhodujeme se (We decide). Jedním z cílů je zvyšování povědomí o výhodách, které může společnost získat začleněním postižených lidí do každé oblasti života – politického, společenského, ekonomického i kulturního. Zdravá populace se má při této příležitosti usilovat pochopit problémy, kterým jsou vystaveni lidé s postižením. Zdraví lidé se mohou zamyslet jaká pozitiva může přinést integrace postižených do všech oblastí života. Významným v této oblasti se stal rok 2008, kdy v květnu vstoupila v platnost Úmluva OSN o právech osob s postižením, která legislativně zavazuje členské státy, aby podporovaly a chránily postižené.A my se těšíme a pevně věříme, že naše děti najdou svoje místo a uplatnění, že nás podpoří ti správní lidé a dětem pomohou splnit jejich sny a plány do života, který jim dal do vínku jeden chromozom navíc a „nálepku“ Downův syndrom.

Vy říkáte“mongolik“. My říkáme „Downův syndrom“. Její přátelé ji volají jménem. Pro mě je to moje láska největší, můj andílek, moje dcera Esterka.

Olga Darmovzalová, maminka Esterky